Trellis

 • 6" x 1" Elite Willow Trellis Fence Panel

  6" x 1" Elite Willow Trellis Fence Panel

  EX VAT £31.18 INC VAT £37.42

 • 6" x 3" Diamond Trellis

  6" x 3" Diamond Trellis

  EX VAT £24.22 INC VAT £29.06

 • 6" x 4" Square Trellis

  6" x 4" Square Trellis

  EX VAT £15.81 INC VAT £18.97

 • 6"x2" Elite Willow Trellis Fence Panel

  6"x2" Elite Willow Trellis Fence Panel

  EX VAT £43.02 INC VAT £51.62

 • 6"x3" Square Trellis

  6"x3" Square Trellis

  EX VAT £18.60 INC VAT £22.32

 • 6' x 1' Diamond Trellis

  6' x 1' Diamond Trellis

  EX VAT £16.76 INC VAT £20.11

 • Denbigh 3" Diamond Trellis 1828 x 609mm PTG

  Denbigh 3" Diamond Trellis 1828 x 609mm PTG

  EX VAT £19.17 INC VAT £23.00

 • Denbigh 3" Diamond Trellis 1828 x 1828mm PTG

  Denbigh 3" Diamond Trellis 1828 x 1828mm PTG

  EX VAT £41.23 INC VAT £49.48

 • Square Trellis 3" PTG 1828 x 1210mm

  Square Trellis 3" PTG 1828 x 1210mm

  EX VAT £21.93 INC VAT £26.32

 • Square Trellis 3" PTG 1828 x 1524mm

  Square Trellis 3" PTG 1828 x 1524mm

  EX VAT £24.22 INC VAT £29.06

 • Square Trellis 3" PTG 1828 x 304mm

  Square Trellis 3" PTG 1828 x 304mm

  EX VAT £13.05 INC VAT £15.66

 • Square Trellis 4" Brown 1828 x 305mm

  Square Trellis 4" Brown 1828 x 305mm

  EX VAT £13.55 INC VAT £16.26

 1. 1
 2. 2
 3. 3
Showing 1 to 12 of 25